Kjøps- og bruksvilkår hos Digitalkollektivet AS 

 

Innledning  

Disse vilkårene gjelder mellom deg som kunde/besøkende og Digitalkollektivet AS og regulerer bruken av våre digitale produkter og vårt innhold både gratis og betalt.  

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer rundt din bestilling og bruk av både gratis og betalte ressurser, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid oss imellom. 

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende. 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber vi deg kontakte oss på epost [email protected]

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen. 

 

Avtalens Parter 

Selger er Digitalkollektivet AS, Blåmeisveien 18, 1529 Moss, Norge, org,nr.: 930 072 811  (heretter kalt selger)

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper) enten det er snakk om gratis eller betalte produkter/tjenester.  

 

Selve produktene 

Eksempler på digitale gratis produkter er maler, sjekklister og ulike produkter tilgjengeliggjort på www.digitalkollektivet.no 

Kajabi Society er et betalt online fellesskap for online businesseiere og inkluderer følgende: 

  • Medlemsportal i Kajabi, med unike og relevante ressurser 
  • En lukket gruppe i Kajabi hvor du kan stille spørsmål 24/7 
  • Ukentlige support-timer, Teknisk Time. 
  • Medlemsrabatter på ulike produkter fra både Digitalkollektivet AS og ulike samarbeidspartnere. 
  • Du beholder samme prisen så lenge du er medlem, selv om den stiger i fremtiden. 

Innhold, fremgangsmåter og oppsett vil kunne varieres og endres løpende, basert på firmaets vurderinger av hva som fungerer best og gir best resultater.  

Medlemskapet innebærer en kontinuerlig tilgang til innholdet i portalen og communitiet. Tilgangen varer så lenge medlemskapet varer.  

Dersom du er medlem i Kajabi Society er det også anledning til å booke en-til-en coaching tilknyttet teknisk support der innholdet blir skreddersydd akkurat dine behov. 

Ansvar: 

Digitalkollektivet AS forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3.  

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater.   

Dersom du kjøper medlemskap i Kajabi Society forplikter du deg også til å følge retningslinjene i communitiet. For all bruk av innhold fra Digitalkollektivet AS, gratis eller betalt, forplikter du deg til å følge betingelsene i disse vilkårene. 

Når du kjøper eller laster ned våre produkter, har du kun lov til å gjøre dette med formål å bruke innholdet til personlig bruk og referanse. 

Du godtar at du ikke under noen omstendigheter skal bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet formål. 

For å unngå tvil: 

Du skal ikke kopiere, selge, dele videre, videresende, leie ut eller på noen måte distribuere noen av våre produkter – enten betalt eller ubetalt. 

Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene. 

Du samtykker også til å ikke bruke vårt innhold og produkter på en måte som kan være skadelig for oss eller vårt omdømme. 

Produktene og innholdet – endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være vår eksklusive eiendom. 

Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller forsøke å kreve opphavsrett til våre produkter og vårt innhold. 

Kjøper forstår at Digitalkollektivet AS eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for produktets/programmets egnethet for deg og din bedrift eller endringer i din omsetning/inntekter/utgifter som følge av din bruk eller mangel på bruk av våre verktøy og metoder, og gir ingen garantier om vekst eller suksess for din bedrift.  Digitalkollektivet AS forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til bruk av alt-i-ett-systemet Kajabi. 

Digitalkollektivet AS er ikke ansatt, agent eller representant for Kajabi, LLC. Kajabi godkjenner ikke på noen måte produktene eller tjenestene til selskapet. Ludviga AS er en uavhengig Kajabi -partner, og mottar henvisningsutbetalinger fra Kajabi i denne rollen. Alle meninger uttrykt heri er fra Digitalkollektivet AS og er ikke offisielle uttalelser fra Kajabi eller noen part tilknyttet Kajabi. 

Kommunikasjon: 

All kommunikasjon skjer på e-post, via våre sosiale medier kanaler, og  - som medlem i Kajabi Society -i Fcommunitiet og henvendelser vil besvares innen 48 timer unntatt helger og helligdager.   

Pris og Betaling 

Medlemsavgiften vil være den samme i hele din medlemsperiode. Dersom du melder deg ut og så vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det tidspunktet som gjelder.  

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.  

Avtalen løper til du sier den opp. Det vil si at du vil trekkes en gang pr måned for det samme beløpet ved månedsmedlemskap.

Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 3 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av både portalen og communitiet, og miste dine tilganger.  

Priser på andre produkter oppgis pr produkt på salgssidene våre. 

Varighet og Oppsigelse  

Denne avtalen løper fra du betaler første medlemsavgift og til du sier den opp selv eller fra du kjøper et annet produkt enn Kajabi Society hos Digitalkollektivet AS.  

Medlemskapet Kajabi Society har ingen bindingstid, det vil si at utmelding fra deg får virkning fra du sier ifra. 

Oppsigelse skjer ved at du sender en epost til [email protected] merket «Oppsigelse» senest 14 dager før neste måneds- eller årsavgift trekkes. Eller du melder deg ut via profilen din inne i portalen.

Utmeldelse medfører at du ikke lenger har tilgang til verken innholdet i portalen eller communitet. 

Ved kjøp av andre nedlastbare produkter er de dine til personlig bruk, men kan ikke videreselges eller på andre måter distribueres som produkt fra din side. 

Angrerett og garanti 

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper som forbruker.

Angreretten gjelder ikke for bedriftskunder.  

Digitalkollektivet AS gir ingen garantier for produktets egnethet eller oppnåelse av dine mål for egen bedrift.  

Mislighold og Ansvar 

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har firmaet rett til å trekke tilbake dine tilganger til medlemskapet (portalen og communitiet) uten nærmere advarsel og kreve kompensasjon for eventuelle tap som resultat av uvedkommende delinger av materiellet i våre gratis og betalte produkter.  

Force Majeure 

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.  

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.  

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt. 

Betingelser for bruk 

Som nevnt under ansvar over, samt under punkt 7: Alt innhold og alle produkter hos Digitalkollektivet AS i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke medlemskapet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. Det er altså verken lov å gi bort, dele opp eller selge videre.  

Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre. 

Medlemskapet er kun til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og innhold med andre. 

 

Konfidensialitet 

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Digitalkollektivet ASandres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette. 

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater. 

Endringer    

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet.  

Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.  

Konfliktløsning 

Det er viktig for selskapet at du som kunde er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ber vi om at du tar kontakt direkte. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig.  

Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg.  

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres og utfylles av norsk rett.  

 

Kontakt: 

Digitalkollektivet AS , Blåmeisveien 18, 1529 Moss, Norge

Org.nr.: 931 072 811 

E-postadresse: [email protected] 

 

  

  

Sist endret: 12. november 2023